Purchasing Platform

Register at the Vendor Directory

Contact

Company data

Address

Contact person

Business Activities

Check products that are sold by your company

You can select products in many categories

Check all Uncheck all

Statements

 • Obowiązek informacyjny - czytaj*

  Informacja o administratorach i prawach osoby, której dane osobowe są przetwarzane:

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

  1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest EIB.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie zgody wyrażonej przez Panią/Pana wyłącznie w celu zapewnienia rozpatrzenia oferty.
  3. W zakresie danych Dostawców, Kontrahentów oraz Klientów Administratora zarejestrowanych na Platformie Zakupowej https://eib.logintrade.net administratorem jest również Logintrade S.A. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Legnicka 57D, lokal B/J 54-203 Wrocław), KRS: 0000438056, adres e-mail: kontakt@logintrade.pl powierzający przetwarzanie danych LT Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Polna 48 /11 00-644 Warszawa), KRS: 0000311815, adres e-mail: kontakt@logintrade.pl.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Logintrade S.A. i LT Serwis sp. z o.o. na podstawie zgody wyrażonej przez Panią/Pana wyłącznie w celu zapewnienia realizacji zadań Platformy zakupowej.
  5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do wykonania usługi.
  6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania bądź poprawiania, a prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
  7. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. W sprawach związanych z ochroną danych może kontaktować się Pani/Pan z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: eib@eib.com.pl.
  9. W sprawach związanych z ochroną danych w zakresie przetwarzania ich przez Logintrade S.A. i LT Serwis sp. z o.o. może kontaktować się Pani/Pan z Inspektorem Ochrony Danych Logintrade S.A., adres e-mail: ochronadanych@logintrade.com.pl.
  10. Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia skargi do organu nadzorczego jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
  11. Dane osobowe podaje Pani/Pan dobrowolnie, jednak ich podanie jest warunkiem niezbędnym warunkiem do korzystania z Platformy zakupowej.
  12. Informujemy, że Administrator, Logintrade S.A. i LT Serwis sp. z o.o. nie przewidują udostępniania przetwarzanych danych żadnym odbiorcom tych danych.
  13. The administrator does not allow the use of the services listed in these Rules anonymously or under a pseudonym.
  14. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 • Informacja o administratorach i prawach osoby, której dane osobowe są przetwarzane:

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

  1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest EIB.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie zgody wyrażonej przez Panią/Pana wyłącznie w celu zapewnienia rozpatrzenia oferty.
  3. W zakresie danych Dostawców, Kontrahentów oraz Klientów Administratora zarejestrowanych na Platformie Zakupowej https://eib.logintrade.net administratorem jest również Logintrade S.A. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Legnicka 57D, lokal B/J 54-203 Wrocław), KRS: 0000438056, adres e-mail: kontakt@logintrade.pl powierzający przetwarzanie danych LT Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Polna 48 /11 00-644 Warszawa), KRS: 0000311815, adres e-mail: kontakt@logintrade.pl.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Logintrade S.A. i LT Serwis sp. z o.o. na podstawie zgody wyrażonej przez Panią/Pana wyłącznie w celu zapewnienia realizacji zadań Platformy zakupowej.
  5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do wykonania usługi.
  6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania bądź poprawiania, a prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
  7. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. W sprawach związanych z ochroną danych może kontaktować się Pani/Pan z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: eib@eib.com.pl.
  9. W sprawach związanych z ochroną danych w zakresie przetwarzania ich przez Logintrade S.A. i LT Serwis sp. z o.o. może kontaktować się Pani/Pan z Inspektorem Ochrony Danych Logintrade S.A., adres e-mail: ochronadanych@logintrade.com.pl.
  10. Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia skargi do organu nadzorczego jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
  11. Dane osobowe podaje Pani/Pan dobrowolnie, jednak ich podanie jest warunkiem niezbędnym warunkiem do korzystania z Platformy zakupowej.
  12. Informujemy, że Administrator, Logintrade S.A. i LT Serwis sp. z o.o. nie przewidują udostępniania przetwarzanych danych żadnym odbiorcom tych danych.
  13. The administrator does not allow the use of the services listed in these Rules anonymously or under a pseudonym.
  14. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

* Wymagane dane

Logintrade platform uses cookies.For more information click here.


OK